Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Grönsiska Spinus spinus

Uppträder ofta i stort antal i maj och i juni. Grönsiskan häckar troligen årligen på Sandön och belägg för häckning finns. Särskilt lätt att se grönsiskor är det vid torr väderlek då grönsiskorna kommer till fågelbaden i Fyrbyn och till dammen i Kapellänget.

Första fyndet:

Grönsiska

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.