Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Årta Spatula querquedula

Arten ses mycket fåtaligt i maj, juni och augusti.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.