Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Skedand Spatula clypeata

Ses fåtaligt i april till oktober.

Första fyndet:

Skedand

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.