Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Ejder Somateria mollissima

Ejdern häckar på Gotska Sandön och ses under hela året. Ådorna ruvar i marhalmen på stranddynen runt hela ön. Ungarna kläcks i maj och i juni. De ungar som överlever predationen från örnar och trutar brukar samlas vid södra kusten mellan Höga land och Hamnudden och där har som mest 400 ungar räknats 26 maj 2003. Flockar med gudingar ses runt hela ön från maj till oktober. 2000 gudingar har noterats vid några tillfällen. Högsta dagssumma för sträckande ejder är ca 2000 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 14 oktober 2014.

Första fyndet:

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.