Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Nötväcka Sitta europaea

Nötväckan är en bofast men fåtalig häckfågel på Gotska Sandön sedan lång tid. Den häckar i Stora Idemoren och troligen också i andra morer.

Första fyndet:

NötväckaNötväcka

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.