Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gulhämpling Serinus serinus

Uppträder sällsynt, huvudsakligen i maj och juni.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.