Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Morkulla Scolopax rusticola

Morkullan är en av sandöskogens karaktärsarter. Häckar regelbundet vid flera av morerna: Vassestensmor, Stora Idemoren, Enekullen etcetera. Morkulledrag ses och hörs ofta vid Fyrbyn och Lägerplatsen i juni månad. Morkullan är sedd i alla månader utom i december.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.