Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svarthakad/vitgumpad buskskvätta Saxicola rubicola/maurus

Svarthakad/vitgumpad buskskvätta

2K hona Båthuset 31 maj 2007.

Foto: Markus Tallroth © 2007.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.