Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svarthakad/vitgumpad buskskvätta Saxicola rubicola/maurus

Åtta fynd:

Fynden avser till art obestämda fåglar.

Svarthakad/vitgumpad buskskvätta

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.