Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Buskskvätta Saxicola rubetra

Buskskvättan är en mycket påtaglig sträckgäst i slutet av maj eftersom den ofta sitter synligt. Vid dåligt sträckväder kan stora mängder samlas på Sandön. Kvällen före en sträcknatt kan antalet buskskvättor bli mycket högt i de yttersta dynerna vid Bredsandsudde. Ses även på höststräck i augusti till oktober och då oftast i lägre antal.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.