Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus

Två fynd:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.