Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Tretåig mås Rissa tridactyla

Två fynd:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.