Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Backsvala Riparia riparia

Ses fåtaligt på sträck vår och höst med andra svalor.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.