Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kungsfågel Regulus regulus

Häckar troligen allmänt på Gotska Sandön i lämpliga biotoper. Oftast hörd i tallskog med närhet till granar såsom vid Norra fyren och vid Höga åsen. En kull noterades vid Höga åsen 22 juni 2001. Ses allmänt under sträcket, särskilt på hösten.

Första fyndet:

Kungsfågel vid Bredsandsudde

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.