Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla

Det första fyndet för Gotska Sandön finns dokumenterat med ett videoklipp signerat Per Åsberg.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.