Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Skärfläcka Recurvirostra avosetta

Ses sällsynt i maj till juli.

Första fyndet:

Skärfläcka

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.