Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Vattenrall Rallus aquaticus

Rastar sällsynt på Sandön under sträckperioderna.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.