Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Domherre Pyrrhula pyrrhula

Ses sparsamt på sträck i maj månad, i större antal tidigare på våren vissa år. Uppträder stundom även vintertid. Sommartid sällsynt. Oregelbunden på sent höststräck.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.