Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Järnsparv Prunella modularis

Järnsparv vid Helikopterlandningsplatsen

Helikopterlandningsplatsen 25 oktober 2008.

Foto: David Lundgren © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.