Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Järnsparv Prunella modularis

Häckar troligen fåtaligt, bland annat på den med bergtall planterade randdynen vid Helikopterlandningsplatsen. Rastar allmänt under sträcket. Den 28 september 2002 var tallskogen "nedlusad" med järnsparvar och en försiktig skattning gav fyrahundra rastande fåglar.

Första fyndet:

Järnsparv vid Helikopterlandningsplatsen

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.