Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gråhakedopping Podiceps grisegena

Ses fåtaligt på sträck vår och höst. Överlägset högsta noterade antal på en dag är nitton ex som sträckte förbi Bredsandsudde i en flock 28 maj 2013.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.