Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Skäggdopping Podiceps cristatus

Ses fåtaligt på sträck vår och höst. Kan även ses vintertid.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.