Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svarthakedopping Podiceps auritus

Ses mycket fåtaligt på sträck vår och höst. Högsta noterade antal på en dag är 5 ex som rastade vid Bredsandsudde 12 maj 1978.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.