Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kustpipare Pluvialis squatarola

Ses vissa år talrikt på sträck i slutet av maj och början av juni. Högsta antal som noterats på en och samma dag är 2013 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 27 maj 2012. På höststräcket från slutet av juli till början av oktober uppträder kustpiparen sparsamt.

Första fyndet:

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.