Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Ljungpipare Pluvialis apricaria

Ses sparsamt rasta och sträcka förbi i april till oktober. Högsta antal som noterats på en och samma dag är 30 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 26 maj 2012.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.