Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Snösparv Plectrophenax nivalis

Snösparvar vid Bredsandsudde

Bredsandsudde 29 oktober 2008.

Foto: David Lundgren © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.