Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Snösparv Plectrophenax nivalis

Ses aldrig under sommarhalvåret när Sandön trafikeras reguljärt. Snösparven är en regelbunden och ibland talrik förbisträckare i mars, april, oktober och november.

Första fyndet:

Snösparv vid Las PalmasSnösparvar vid BredsandsuddeSnösparv vid Bredsandsudde

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.