Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Tallbit Pinicola enucleator

Det första fyndet gjordes våren efter den största invasionen i södra Sverige i modern tid som hade sin kulmen i november 1976.

Alla fynd:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.