Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Skata Pica pica

Tillfällig.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.