Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sibirisk gransångare Phylloscopus collybita tristis

Ses sällsynt på sträck vår och höst.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.