Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Grönsångare Phylloscopus sibilatrix

Häckande med i stort sett ett par i varje mor, flera i Stora Idemoren. Under sträckperioden i slutet av maj och i början av juni noteras ibland stora mängder grönsångare.

Första fyndet:

Grönsångare

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.