Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.