Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Tajgasångare Phylloscopus inornatus

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.