Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gransångare Phylloscopus collybita

Troligen årligen men sparsamt häckande. Säker häckning noterad vid Helikopterlandningsplatsen 27 juli 2002 där en knappt flygg unge sågs. Av biotopen att döma bör det vara den nordliga rasen abietinus som häckar på Sandön. Ses tämligen allmänt under sträckperioderna vår och höst.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.