Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Lövsångare Phylloscopus trochilus.

Lövsångare

Fyrbyn, 5 juni 2004.

Foto: Johan Södercrantz © 2004.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.