Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Lövsångare Phylloscopus trochilus

Lövsångaren häckar tämligen talrikt på Gotska Sandön på platser där det finns inslag av lövträd. Ses och hörs allmänt på vårsträcket och är även talrik på hösten.

Första fyndet:

LövsångareLövsångareLövsångare

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.