Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Lundsångare Phylloscopus trochiloides

Gotska Sandön är nog en av Sveriges säkraste platser för att se och höra lundsångare. Då och då uppträder den i stort antal på försommaren. Har konstaterats häcka några gånger.

Första fyndet, samt många individer:

Lundsångare

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.