Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros

Tidvis talrik i april och i början av maj. Fåtaligt uppträdande i slutet av maj och i början av juni. Den 1 januari 2004 sågs två olika svarta rödstjärtar. En vid Sankt Anna och en vid Vassesten. Båda uppehöll sig nära stranden. En ungfågel som sågs i Fyrbyn i augusti 2005 behöver inte alls betyda att arten häckar på ön. Det förekommer ett ganska omfattande unfågelsträck av svart rödstjärt under sommarmånaderna och då kan de förflytta sig många mil.

Första fyndet:

Svart rödstjärt

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.