Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Chileflamingo Phoenicopterus chilensis

Ett fynd:

I Gotska Sandöns hembygdsförenings tidskrift "Gotska Sandön", årg. 9 nr 3-4, dec. 1990, sid. 3, finns en bild på en flamingo som står på stranden i närheten av Kyrkudden. Bilden är tagen av en av tillsynsmännen i oktober 1990 och av utbredningen av det svarta på näbben kan man dra slutsatsen att det är fråga om en chileflamingo. Denna art ses då och då i Sverige och då är det säkert fråga om parkrymlingar.

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.