Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus

Smalnäbbad simsnäppa

Bredsandsudde 31 maj 2006.

Foto: Måns Grundsten © 2006.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.