Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus

Ses fåtaligt på sträck i slutet av maj och början av juni samt sällsynt i augusti och september.

Första fyndet:

Smalnäbbad simsnäppa

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.