Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius

Brednäbbad simsnäppa

Bredsandsudde 29 augusti 2011.

Foto: Fredrik Ström © 2011

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.