Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius

Tre fynd:

Brednäbbad simsnäppaBrednäbbad simsnäppaBrednäbbad simsnäppa

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.