Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Storskarv Phalacrocorax carbo

Ses på Gotska Sandön året runt, talrikast i augusti och september. Upp till 400 ex har setts rasta på Bredsandsudde i augusti.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.