Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svartmes Periparus ater

Svartmesen är en synnerligen allmän häckfågel på Gotska Sandön och hörs nästan ständigt när man vandrar genom skogen. På höstar och vintrar drar flockar med svartmesar kring längs stränderna.

Första fyndet:

Svartmes

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.