Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Bivråk Pernis apivorus

Ses sparsamt på sträck vår och höst, talrikast på våren. Någon kvardröjande bivråk kan även ses under sommaren. Högsta noterade antal på en dag är 6 ex som sträckte förbi Sandön 2 juni 2004.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.