Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Pilfink Passer montanus

Fåtaligt uppträdande höst och vår. Pilfinken är långt ifrån årlig på Sandön.

Första fynden:

Pilfink

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.