Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gråsparv Passer domesticus

Gråsparven dyker ibland upp under sträckperioder vår och höst.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.