Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Påvekardinal Passerina ciris

Arten tillhör dem som i Sverige med säkerhet anses vara förrymda burfåglar.

Ett fynd:

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.