Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Påvekardinal Passerina ciris

Jag väljer att behandla denna art som om den tillhörde kategori D i den svenska fågellistan, vilket innebär att det föreligger visst tvivel huruvida den med säkerhet har uppträtt spontant i Sverige.

Ett fynd:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.