Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Talgoxe Parus major.

Talgoxe

Kapellänget, 8 juni 2004.

Foto: Johan Södercrantz © 2004.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.